Posted by on ינואר 8, 2017

המתח שבין ה"אני" והחברה, היצר והיצירה.

אני והחברה שסביבי, הלחץ החברתי, העולם הדתי שלי.. נושאים אלו ואחרים, מטרידים ומעסיקים את בני הנוער הנמצאים בתחילתו של החיפוש התמידי אחר דרך חייהם. בסמינריון נתחבר לעצמנו, בתקופה בה אנו בונים את אישיותנו, ונשאל- מה מניע אותנו בבחירות שלנו? האם הן נעשות מתוך מודעות? האם אנחנו מרוצים מהן? מאמינים בהן? או שאולי אנחנו פשוט 'נסחפים עם הזרם'…

תיאור הסמינריון:

(מתאים במיוחד לתלמידי חטיבת הביניים)

אני והחברה שסביבי, הלחץ החברתי, העולם הדתי שלי.. נושאים אלו ואחרים, מטרידים ומעסיקים את בני הנוער הצעירים הנמצאים בתחילתו של החיפוש התמידי אחר דרך חייהם. סמינריון 'אל עצמי' מתחבר לבירור הפנימי של החניך, שבונה את עצמו, את אישיותו. במהלך הסמינריון בוחן החניך את חייו הפרטיים והחברתיים. ושואל את עצמו- האם הוא בחר בהם מתוך מודעות? האם הוא מרוצה מהם? מאמין בהם? או שמא הוא פשוט 'נסחף עם הזרם'…

גם חיי התורה והמצוות נבחנים מזווית של נער/ה צעיר/ה. איך אנחנו תופסים את החיים הללו? האם הם מכבידים עלינו? או אולי הם מסייעים לנו להנהיג ולהכווין את כוחותינו לאפיקים חיוביים..

בדור שבו המימוש העצמי הוא המניע העיקרי המנחה את חייו של האדם, קיימת חשיבות מיוחדת לעסוק ביחס ובמתח שבין ה"אני" והחברה, בין היצר והיצירה, ובין הרצון לחופש לעול המצוות. במהלך הסמינריון עוברים התלמידים מתיאור המצב הטבעי של חיים אנוכיים, בהם עסוק האדם רק ב-ד' אמותיו ובצרכיו האישיים,  אל מול תיאור המצב האידיאלי של חיים בהם האדם מרחיב את ה"אני" שלו ומתחבר למעגלים כלליים יותר, באמצעות חסד ונתינה,  אליהם התורה ומצוותיה מחנכות.

התכנים, המתודיקה ומהלך ההדרכה של הסמינריון, נבנו מתוך היכרות מעמיקה עם אופיים הייחודי של תלמידי חטיבת הביניים, הנמצאים במעבר שבין גיל הילדות לבגרות. באמצעות מגוון פעילויות מרתקות ומעוררות מחשבה, מתחבר צוות ההדרכה לחניכים ומצליח להביא אותם לדון בבעיות המעסיקות אותם בחיי היום יום, באופן כן ואמיתי.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה "מי רוצה להיות מיליונר?"

באווירה חופשית מדברים החניכים על רצונותיהם ושאיפותיהם בחיים. באופן טבעי כולנו מחפשים אושר, ומנסים להשיג אותו בדרך כלל באמצעות כסף, כבוד, והנאה מהחיים.

יחידה שניה- תחנות- "כל אחד רוצה"

התלמיד יבין מהם המחירים של חברה עם ערכים כמו תחרות, רדיפה אחרי כבוד, כסף, הנאה ופרסום. חברה תחרותית,  יוצרת בתוכה פירוד, תסכול וקנאה, ובמצבים קיצוניים עלולה אף להביא לאלימות. נראה כי חיים יצריים לא מביאים את האדם לסיפוק ולאושר בחייו. שלוש התחנות, בנויות לפי המשנה במסכת אבות: "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". תחנה 1: קנאה ותחרות– שימותו הקנאים/ כל הכוכבים נופלים. תחנה 2: תאווה– דג הזהב. תחנה 3: כבוד– אלימות זה לא משחק ילדים. התחנות ממחישות את הבעייתיות שבחברה כזו.

יחידה שלישית- "שלוט בעצמך"

לאחר שנחשפנו לבעיות החברה שלנו, אנו מבררים עד כמה חיי התורה והמצוות, מונעים מאיתנו את אותן בעיות. ביחידה נשאל את השאלה- האם המצוות עוזרות לנו בחיים, או שמא הן רק מגבילות אותנו, מפריעות לנו לחיות כרצוננו. מטרת היחידה, היא להביא את החניכים להכרה בכך שהאדם והחברה זקוקים למערכת הכוונות וחוקים, שתעזור לחברה לנהל חיים תקינים. וכן תסייע ליחיד להתקדם, לעדן את עצמו, לשאוף להכניס רוח וקודש בחיי היום יום ולשלוט ביצריו- ובכך לבטא את צלם א-לוקים שבו.

יחידה רביעית- "אם אין אני לי"

לאחר שבאמצעות המצוות הגענו לשליטה עצמית, עלינו 'לעלות קומה' ולהגיע לנטילת אחריות על מעשינו ועל חיינו, כשלב בדרך למנהיגות. היחידה מכוונת את התלמידים ללקיחת אחריות על מעשיהם, מתוך הבנה שמעשיהם תלויים בהם בלבד. היחידה מביאה דוגמאות מעשיות מחיי היום יום של החניכים.

יחידה חמישית- "האם יש סיכוי לאהבה"

לאחר שעסקנו בבעיות החברה: קנאה, כבוד ותאווה, והבנו שמטרת המצוות הינה לעדן את האדם ולגרום לו לשלוט ביצריו, נעלה מדרגה ונעסוק ב"עשה טוב"- ההבנה שהיהדות מחנכת את האדם לצאת מעצמו ולרצות בטובת האחר. היחידה ממחישה את האהבה והאושר הנוצרים מנתינה ויצירה, ומעודדת את החניכים ללקיחת אחריות ברמה הכיתתית והחברתית.

 

הפעלות נוספות לשילוב בסמינריון:

  • סרט פתיחה המותאם למסרים המועברים בסמינריון
  • סרט עלילתי הקשור לנושא ולאחריו דיון
  • פעילות o.d.t. המשלבת דיון על קבוצה, חברות, שיתוף פעולה ואחדות.
  •  חוגי בחירה בנושאים שונים

 

                                     לו"ז לדוגמא – סמינריון "אל עצמי"
            יום רביעי:                                                                           יום חמישי:

11:00  הגעה וארוחת בוקר                                        7:00 השכמה

11:30  פתיחה- סרטון                                               7:45 פינוי חדרים

יחידת פתיחה – "מי רוצה להיות מיליונר"             8:15 תפילה

13:00 יחידה שניה- "כל אחד רוצה"- תחנות                    8:45 ארוחת בוקר

14:30 ארוחת צהריים                                                9:30 יחידה רביעית-"אם אין אני לי"

15:00  יחידה שלישית- "שלוט בעצמך"                         11:00 o.d.t ואחריו מעגלי דיון

16:00   סרט 'הזדמנות שניה'

"בואו נדבר על זה"                                             13:00 ארוחת צהריים

18:30 חלוקת חדרים                                                     14:00 חוגים

19:30  ארוחת ערב                                                      15:15 יחידה חמישית "האם יש סיכוי לאהבה"

20:15 מעגל חברות- סיכום יום                                          יציאה למדבר לסיכום

פעילות ערב                                                          הביתה בשלום

פורסם ב: סמינריונים