Posted by on ינואר 8, 2017

לקיחת אחריות על עצמי, על הסביבה ועל עם ישראל.

מה מיוחד במספר 13? למה בר מצווה? באמצעות יחידות מרתקות הבנויות ופעילויות חווייתיות ומגוונות, נקבל כלים לחיים משמעותיים של תורה ומצוות, הסתכלות על האחר ורצון להיטיב. נגיע להבנה כי מוטלת עלינו אחריות- על עצמנו, על סביבתנו ועל עם ישראל..

תיאור הסמינריון:

הסמינריון מיועד לבנים, בשנה בה הם חוגגים את בר המצווה ונכנסים לעול מצוות. בעזרת יחידות מרתקות הבנויות כמעגלים מתרחבים המבוססים אחד על השני, ופעילויות חווייתיות ומגוונות, מקבלים הבנים כלים לחיים משמעותיים של תורה ומצוות, הסתכלות על האחר ורצון להיטיב. הם מגיעים להבנה כי הם חלק ממשהו גדול ורחב, ולכן מוטלת עליהם אחריות- על עצמם, על סביבתם ועל עם ישראל..

את הסמינריון ניתן לערוך כשבת, או כיום או יומיים באמצע השבוע.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה-  אז מי אני?!

דיון במעגל הראשון. כל אחד הוא מיוחד ובעל תכונות מיוחדות,כל אחד תורם את הייחוד שלו לקבוצה ובכך הפרטים משלימים אחד את השני. יתרונות וחסרונות מתחברים ויוצרים חברה טובה יותר. להדגיש את היתרון בעובדה שאנחנו שונים ואת החיסרון במצב שבו אנו מנסים להדמות לחברינו ולחקות אותם.

יחידה שניה- אני ומשפחתי

המעגל השני. אנו מתחילים להתרחב החוצה. ביחידה נעסוק באנשים שהכי קרובים אלינו, שיהיו שם תמיד בשבילנו ושהם חלק משמעותי מחיינו ולפעמים בגלל זה הופכים קצת מובנים מאליהם- ההורים ומשפחה שלנו. מה היחס שלנו אל המשפחה? והאם היינו רוצים לשפר אותו?..

יחידה שלישית- אני והכיתה שלי

המעגל השלישי- אני והכיתה. בגילאים אלו,  פעמים רבות הסיטואציות החברתיות מורכבות. לפעמים ישנו ילד דחוי בכיתה, או לחץ חברתי שלילי להתנהגויות חברתיות מסוימות. ביחידה נשאל את עצמנו- האם אנחנו מרוצים מהמצב החברתי בכתה שלנו? איך ניתן ליצור אקלים חברתי נעים, נוח ומכבד עבור כולם?

יחידה רביעית- אני והסביבה הקרובה אליי

המעגל הרביעי הוא האנשים שנמצאים מסביבי (שכנים, ילדים בבית הספר, אנשים שאני פוגש).
מטרת היחידה היא לעורר דיון לגבי התנהלותנו בעולם. איזה אנשים אנחנו רוצים להיות? מה מוביל אותנו בחיים? כיצד נהפוך להיות אנשים שלוקחים אחריות על כל מעשינו וכלפי הסובבים אותנו?

יחידה חמישית- אני ועם ישראל

יחידה זו היא השיא של הסמינריון והיא נוגעת במעגל הרחב- עם ישראל. מדוע יש לנו אחריות כלפי עם ישראל אם לא עם כולו אנו באים במגע יומיומי? איך זה משפיע על חיינו ונוגע בנו באופן מעשי?

 

פעילויות נוספות:

  • סרט ולאחריו דיון קבוצתי.
  • פעילות "מה אתם הייתם עושים?!"- העוסקת ביציאה מאדישות ולקיחת אחריות על הסביבה.
  • פעילות o.d.t
  • סיור בירוחם.
  • משחק "מירוץ ירוחם".

לו"ז לדוגמא: סמינריון בר מצווה

יום שלישי

11:00- הגעה

11:15- התכנסות ופתיחה

יחידה ראשונה- "כל אחד פה מיוחד"

13:00- ארוחת צהריים

14:00- יחידה שניה- "אני ומשפחתי"

15:00- פעילות במועדון- "מה אתם הייתם עושים?!" 

16:00- יחידה שלישית- "אני והכיתה"

17:00- חלוקת חדרים והתארגנות

18:30- ארוחת ערב

19:00- סרט "הזדמנות שניה"

יום רביעי

8:00- תפילה

8:30- ארוחת בוקר

9:00- פינוי חדרים

9:15- יחידה רביעית- "אני והסביבה הקרובה אליי"

10:15- פעילות o.d.t

12:00– יחידה חמישית- "אני ועם ישראל"

13:00- ארוחת צהריים

14:00- יחידה שישית- כינוס

14:30- מעגלי סיכום

15:00- יציאה הביתה

 

פורסם ב: סמינריונים