Posted by on ינואר 8, 2017

לקיחת אחריות על עצמי, על הסביבה ועל עם ישראל.

מה מיוחד במספר 12? למה בת מצווה? הסמינריון מהווה נקודה משמעותית בליווי הבנות עם כניסתן לגיל מצוות. באמצעות יחידות מרתקות והפעלות חווייתיות, ניחשף לתכנים כמו בגרות, עול מצוות, לקיחת אחריות על עצמי ועל הסביבה הקרובה ואף הרחוקה. וכן נעסוק במצוות הנשים, סיפוריהן של נשים יהודיות מפורסמות לאורך הדורות, ונבין שאנו חלק משרשרת הדורות הייחודית הזו.

תיאור הסמינריון:

הסמינריון מהווה נקודה משמעותית בליווי הבנות עם כניסתן לגיל מצוות. באמצעות יחידות מרתקות והפעלות חווייתיות, נחשפות הבנות לתכנים כמו בגרות, לקיחת אחריות, מצוות הנשים, סיפוריהן של נשים יהודיות מפורסמות לאורך הדורות, ומבינות שהן חלק משרשרת הדורות הייחודית הזו.     היחידות בסמינריון בנויות בצורה של מעגלים מתרחבים, והבנות יוצאות מהן עם הבנה לגבי הצורך לקחת אחריות על עצמן, על סביבתן ועל עם ישראל, עכשיו כשהן עושות את צעדיהן אל עולם ה'גדולים' ונכנסות בעול תורה ומצוות.

בסמינריון יש אפשרות לשלב מגוון פעילויות מעבר ליחידות, וניתן לערוך אותו כשבת, או כיום או יומיים באמצע השבוע.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה-  "לוקחות אחריות"

היחידה עוסקת בבגרות ואחריות דרך תפקידו של מנהיג. האדם מגיל הבגרות נדרש לשלוט בעצמו, לקחת אחריות על מעשיו ולגלות את הכוחות הגנוזים בו..

יחידה שניה-  "אני ומשפחתי"

היחידה דנה בשלב הבא של לקיחת האחריות- המקום של הבת במשפחה, כיבוד הורים ויחס למשפחה.

יחידה שלישית-  "אושר ועושר"

היחידה עוסקת במקום של הבת בחברה, כיצד עלינו לשים לב גם לאחרים ולדאוג לטוב של החברה סביבנו, בלי להתמקד רק בעצמנו.

יחידה רביעית-  "מה את משדרת?"

היחידה עוסקת בפנימיות וחיצוניות. החשיבות של הימנעות מסטיגמות ושיפוט חיצוני מצד אחד, אך גם מודעות לכך שאיך שאנו נראים משפיע על סביבתנו, ומשדר משהו מסוים, אליו עלינו לשים לב.

יחידה חמישית-  "אני ועם ישראל"

היחידה עוסקת במקום ובתפקיד של הבת בהקשר של היותה חלק מהעם. על כך שאנו תלויים אחד בשני, ועל חשיבות האחדות.

 

פעילויות נוספות:

  • בעקבות נשים בתנ"ך- מצוידות במפות, יוצאות הבנות לסייר בירוחם במסע בעקבות נשים בתנ"ך, ואולי גם בעקבות עצמן.. בכל נקודה במסע, נפגשות הבנות עם דמות של אחת הנשים: שרה, חנה, רות, יעל, אסתר.. כל אחת מהן תספר את סיפורה, כל אחת בדרכה המיוחדת. הפעילות כוללת משחקי דרך וכתבי חידה המצריכים חשיבה ושיתוף פעולה של הבנות.
  • סדנת יצירה- הכנה של 'ברכת הדלקת נרות שבת'.
  • הכנת חלות, וקיום מצוות הפרשת חלה באופן חווייתי.
  • לימוד בחברותות.
  • סרט ולאחריו דיון קבוצתי.
  • פעילות o.d.t.
         לו"ז לדוגמא – סמינריון בת מצווה

יום ראשון

9:30 הגעה וכיבוד קל

9:45 סרטון פתיחה

יחידת פתיחה: לוקחות אחריות

11:15 פעילות נשים לאורך הדורות– חפש את
המטמון בירוחם.

13:00 ארוחת צהריים

14:00 יחידה שניה: אני ומשפחתי

15:00 סרט: הזדמנות שניה

בוא נדבר על זה

16:00 יחידה שלישית: אושר ועושר

18:00 חלוקת חדרים והתארגנות

19:00 ארוחת ערב

20:00  קריוקי

יום שני

8:00 תפילה

8:30 ארוחת בוקר

9:00 פינוי חדרים

9:30 יחידה רביעית: מה את משדרת?

10:30 פעילות- הפרשת חלה ויצירה

12:00 יחידה רביעית: אני ועם ישראל

13:00 ארוחת צהריים

14:00 פעילות O.D.T

16:00 יציאה למדבר (ליד המדרשה) – יחידת סיכום

17:30 יציאה הביתה

 

פורסם ב: סמינריונים