המדרשה מציעה סמינרים בנושאי חברה, ערכים ויהדות. מיקום המדרשה בירוחם, מאפשר הכרות מקרוב עם העיירה, ומפגש עם פרויקטים חינוכיים שהוקמו בה על ידי מוסדות ביחד עם הנוער החלוצי המיוחד שהתיישב בה ותרם רבות לביסוסה.

לרשימת הסמינריונים»

לרשימת השיחות»