Posted by on ינואר 9, 2017

חיים של שליחות.

מי אני? מה אני? ומה אני עושה כאן? הסמינריון מזמין להתבוננות פנימית ומחשבה על תפקידנו בעולם. נבין שהעובדה שנולדנו בזמן ובמקום מסוימים, היא רבת משמעות. נולדנו לשליחות מסוימת, וכדי לנסות לממש אותה עלינו לצאת מהאדישות, להסתכל החוצה, להאמין בעצמנו ולשאוף גבוה.

תיאור הסמינריון:

הנני- חיים של שליחות.

מי אני? מה אני? ומה אני עושה כאן? הסמינריון מזמין להתבוננות פנימית ומחשבה על תפקידנו בעולם. נבין שהעובדה שנולדנו בזמן ובמקום מסוימים, היא רבת משמעות. נולדנו לשליחות מסוימת, וכדי לנסות לממש אותה עלינו לצאת מהאדישות, להסתכל החוצה, להאמין בעצמנו ולשאוף גבוה.

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה- " לא מזיז לי ":

פעמים רבות אנו שומעים על סיפורים קשים שמתרחשים ברחובות או בכבישים מבלי התייחסות מצד העוברים והשבים. האם גם אנחנו אדישות לסובב אותנו?

 יחידה שניה- " אני ואתה נשנה את העולם":

לאחר שנחשפנו לתחלואי חברה אדישה, ננסה לשנות את המבט שלנו כלפי חוץ- ללמוד לשים לב ולהסתכל על מה שקורה סביבי במעגלים הקרובים אלי ובחברה הישראלית בכלל.

יחידה שלישית- " מי יודע מדוע ולמה?":

אנחנו שואפים לעשות טוב, אך השאלה המרכזית היא- מה מניע אותנו?

יחידה רביעית- " כחיות הנוהמות ביער":

"קיבלתי 57 ,זה בסדר.. אני לא צריכה יותר"!  האם גם בדברים החשובים בחיינו אנחנו מסתפקים ב"בסדר"? למה לא לשאוף גבוה יותר? למה לא להוציא מעצמי את הטוב ביותר שאני יכולה כדי להשפיע בעולם?

יחידה חמישית- "הנני שלחני":

"את העובדה שמישהו חי בזמן מסויים… נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם". (הרב סולובייצ'יק) אנו קוראים לחנך את עצמנו להיות שליחים בכל מקום!

 

פעילויות נוספות:

  • פעילות o.d.t, ולאחריה דיון בקבוצות על שיתוף פעולה ולקיחת אחריות קבוצתית.
  • סיור בירוחם.
  • שיחה בנושא עשייה חברתית.
  • חוגי בחירה.

לוז לדוגמא: סמינריון הנני

יום ראשון:

11:00 הצגת פתיחה

   יחידת פתיחה- "לא מזיז לי"

12:45 ארוחת צהריים

13:15 יחידה שניה –

"אני ואתה נשנה את העולם"

14:30 מירוץ ירוחם

16:30 יחידה שלישית-

"מי יודע מדוע ולמה?"

17:45 חלוקת חדרים

19:15 ארוחת ערב

19:45 מעגל חברות- סיכום יום

20:30 פעילות ערב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום שני:

7:00 השכמה

פינוי חדרים

8:00 תפילה

8:45 ארוחת בוקר

9:15 יחידה רביעית- "כחיות הנוהמות ביער"..

10:30 יציאה להתנדבות

12:30 חוגים

13:30 ארוחת צהריים

14:00 o.d.t

15:45 יחידה חמישית- "הנני שלחני"

17:00 יציאה למדבר- תפילת הדרך…

17:45 הביתה בחזרה..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם ב: סמינריונים