Posted by on פברואר 23, 2017

מסלול קליל עם גב מים עונתי ותצפית על קינון נשרים.

מתאים גם למשפחות עם ילדים קטנים (5+)

נקודת התחלה וסיום: במנחת שליד שדה בוקר. (מסלול מעגלי)

סימון שבילים: 15276 (כחול)

אורך: 8 ק"מ (אפשר להוריד רכב במעלה צין ולקצר את המסלול ל-6 ק"מ)

 

את המסלול מתחילים במנחת המטוסים, אשר נסלל לאחר החלטתו של דוד בן גוריון לעבור לנגב ושימש בעיקר מטוסים קלים אשר היו יוצאים למשימות אבטחה.

מהמנחת אפשר ללכת בסימון אדום למיצד היושב על דרך עתיקה שהובילה דרך נחל צין מהרי אדום לנמלי עזה ואשקלון.
ליד המיצד נמצאת אנדרטה לזכר מספר חברי שדה בוקר שיצאו בשנות החמישים לסלע האדום ולא שבו.

נחזור למנחת ונעלה על שביל כחול. בתחילת הדרך השביל רחב וישנה גדר מימינו, כיוון שהאזור משמש תחנת האכלה לנשרים.

נשרים בעבר היו נפוצים ברחבי הנגב משום שהיו ניזונים מפגרי בעה"ח של הבדואים שהסתובבו במרחב. מאז שמדינת ישראל סגרה את הגבולות וגירשה את הבדואים צפונה אל "אזור הסיג", התמעטו הנבלות ומקורות האוכל של הנשרים, והם החלו להיעלם.
בשנים האחרונות, כדי למנוע הכחדה מוחלטת של נשרים מהנגב החליטו להקים עבורם תחנות האכלה במספר מקומות וכך מצליחים לשמר את אוכלוסיית הנשרים.

נמשיך בשביל הכחול לכיוון הר צרור. הר צרור הוא הר שולחן שחלקו העליון בנוי מסלע צור קשה מתצורת מישאש ומתחתיו קירטון רך מתצורת מנוחה. הקירטון מתבלה במהירות ואילו הצור העמיד לבלייה נשאר לעמוד. בסיס ההר הקירטוני מתבלה המהירות, וכאשר אין יותר לצור על מה לעמוד הוא נשבר וקורס וכך נוצר הר שטוח בראשו עם מדרונות תלולים.

אפשר לעלות לראש הר צרור עם סימון שקוף ולהביט משם על נחל צין ותחנת ההאכלה של הנשרים. לפעמים כל המצוק מלא בנשרים .

המסלול הכחול ממשיך לתוך נחל צרור ואחרי כמה מאות מטרים מגיעים למפל שמתחתיו נמצא גב צרור. גב עגול וסימטרי בעומק מטר וחצי בערך. אחרי שכשוך בגב נמשיך בסימון עד שנגיע למעלה צין. מעלה עתיק שעליו מתבסס מעלה של קצא"א – קו צינור אילת אשקלון.

משם נעלה במעלה צין המסומן שחור חזרה למנחת ולרכב.