Posted by on ינואר 9, 2017

 ההלכה בחיינו

בסמינריון, נדון בשאלה- האם יש טעם בכל דקדוקי המצוות שנראים בעינינו כקטנוניים? האם עולם המצוות כובל אותנו, או שמא יש לו יכולת להשפיע עלינו ולצבוע את חיינו באור אחר וטוב יותר?  ננסה להבין את המהות והטעם בבסיס היהדות, ומתוך כך להתחבר מחדש לעולם המצוות.

תיאור הסמינריון:

לעיתים תכופות, נראה לנו שעולמנו הדתי מצטמצם לדקדוקי עניות של מצוות שאין בהם טעם, אינן משפיעות עלינו ולפעמים אף להיפך- מרחיקות אותנו מהדת.  בסמינריון, נדון בשאלה- האם יש טעם בכל דקדוקי המצוות שנראים בעינינו כקטנוניים? האם עולם המצוות כובל אותנו, או שמא יש לו יכולת להשפיע עלינו ולצבוע את חיינו באור אחר וטוב יותר?  ננסה להבין את המהות והטעם בבסיס היהדות, ומתוך כך להתחבר מחדש לעולם המצוות.

מותאם בעיקר לבנים.

 

פירוט יחידות:

הצגת פתיחה

באמצעות הצגת פתיחה מצחיקה בנושא "הלכות יום העצמאות", מעלים כמה נקודות לדיון:

הפרטים הקטנים שלכאורה "תוקעים" את הטבעיות, ובנוסף קשה ליישמם. נקודה נוספת היא, חוסר ההבנה שלנו לגבי טעמם של מצוות ופרטים מסוימים- שבכל זאת אנו צריכים לקיימם.

יחידה ראשונה- "לא מתאים לי"

לאחר הצגת הפתיחה, מתחלקים לקבוצות דיון ומנסים לעורר דיון פתוח, תוך כדי היכרות של המדריך עם הקבוצה. כדי למקד את הדיון, התלמידים מתבקשים לספר אילו פרטים ומצוות קשים להם במיוחד, כדי שניתן יהיה לגעת בעולמם האישי של התלמידים.

יחידה שנייה- "זהירות, גבול לפניך"

תחילת תהליך להבנה מחודשת של ההלכה – המסגרת היא שנותנת את האפשרות ליצוק תוכן, כארשר יש מערכת חוקים מסוימת, ומבלי שכל אחד יוכל לעשות ככל העולה על רוחו ורצונותיו וכך לעתים נוצר בלאגן. הדגש בשלב זה הוא, עצם היתרונות שבמסגרת.

יחידה שלישית- "הכל תלוי בי"

נעמיק עוד, ונבין שכדי שהאדם ירצה ללכת במסגרת מסוימת, הוא צריך גם להבין שהיא נושאת בתוכה תוכן ערכי עמוק, המתאים לאישיותו. ביחידה זו נחשוף את המוטיבציה הקיימת בתוך כל אחד מאתנו להיות אדם טוב יותר, ולדבוק באותם ערכים שההלכה באה לשמור עליהם.

יחידה רביעית- "בחירה או בכי רע?"

ביחידה זו נברר את חשיבות "הבחירה" בחייו של האדם, ואת חשיבות קיום המצוות, לאור המטרה שלהן. כמובן נדגיש, שמדובר בתהליך שצריך להתקדם בו ולשאוף אליו, ולא להיות או לחדול.

יחידה חמישית- "צעד קטן לאדם"

ביחידה, נדגיש את חשיבות הפן החוויתי בקיום ההלכה והמצוות, ואת ההשלמה שאפשר להגיע אליה מתוך קיום מלא שלהן. לאחר הבהרת נקודה זו, נסכם את הסמינריון.

 

פעילויות נוספות:

  • d.t ובעקבותיו דיון על החשיבות של כל פרט.
  • חוגי בחירה.

לוז לדוגמא: סמינריון זמן ללכת

יום שישי:

14:15 הגעה למדרשה וחלוקת חדרים

התארגנות לשבת

16:30 יחידת פתיחה-

"לא מתאים לי"  

17:33 הדלקת נרות

    מנחה וקבלת שבת

    תפילת ערבית

19:15 סעודת שבת

20:30-21:30  יחידה- " זהירות, גבול לפניך!"

21:30-22:00 עונג שבת בשירים וסיפורים

22:00-22:40 חוגי רשות (בכיתות)

 

וביום השבת:

8:00  תפילת שבת

10:00 קידוש בקבוצות

יחידה- "בחירה או בכי רע?"

11:30 סעודת שבת

מנוחה

15:45 מנחה

16:15 יחידה-"צעד קטן לאדם"

17:30 סעודה שלישית         

ערבית

הבדלה

מילוי משובים

סידור חדרים

הביתה חזרה…

פורסם ב: סמינריונים