Posted by on ינואר 9, 2017

 

מסלול אתגרי ובו שני גבי מים גדולים המלאים מים (כמעט) כל השנה

נקודת התחלה: חניון מישור ימין

נקודת סיום: חניון יום עין ירקעם

מספר שביל:  14180-14181 (סימון ירוק ושביל ישראל)

אורך המסלול: 9 ק"מ

נחלים ימין וחתירה הם שני נחלים גדולים המתחברים.נחל ימין מנקז את מישור ימין וזורם אל נחל חתירה. נחל חתירה מנקז את המכתש הגדול (מכתש חתירה/מכתש גדול/מכתש ירוחם) וזורם אל נחל צין.

 

חבצלות נגב

חבצלת הנגב

נצא מחניון הלילה מישור ימין ונתחיל ללכת על החולות שהגיעו אלינו דרך נחלים קדומים שזרמו מהרי אדום עוד לפני היווצרות בקע ים המלח.
על חולות אלו ניתן יהיה לראות פריחה (אוקטובר-נובמבר) של צמח אנדמי לנגב, הלו הוא חבצלת הנגב.

 

 

 

אחד מסדקי מעלה ימין

נמשיך עם הסימון. נעקוף מפל קטן ונרד לתוך המעוק, שם אחרי עוד הליכה של מאה מטר מסתתר גב ימין, גב גדול המחזיק מים (כמעט) כל השנה. שימו לב – הגב עמוק מאוד.
נמשיך בטיול ונראה מימין לנו דיונה יפה של חול. אפשר לטפס ולהתגלגל, אך בזהירות לא להשתולל עליה כי החול לא עמוק ומתחתיו מסתתרות אבנים.

נמשיך עם הסימון הירוק לאתר הסדקים מעל מעלה ימין, שם נראה תופעה מיוחדת, שבה המים
הזורמים בשטפונות מכרסמים בסלע הרך שבתחתית המפל והסלע הקשה שנשאר ללא תמיכה נסדק עד שלבסוף הוא ישבר ויקרוס. לתופעה זו קוראים התחתרות נחלים לאחור.
בנקודה זו חובר לסימון הירוק גם שביל ישראל. נמשיך ללכת, נרד את מעלה ימין אל נחל חתירה.

 

 

 

במפגש הנחלים נוכל לעצור לנוח בצל עצי השיטה הגדולים.

המפל בנחל חתירה

אולי בצל עצים אלו ממש עצרו גם לוחמי פלוגה ג' של הפלמ"ח, אחרי שחזרו משבוע אימונים באזור סדום. אולי כאן הם פגשו את הסיירים שנאלצו לחזור לאחור בגלל המפל הגדול בנחל חתירה שיוצר מכשול בלתי עביר. מפקד הפלוגה יוסי יפה חזר קדימה עם הסיירים ובמאמץ עצום הצליחו לפרוץ דרך שתעלה את המצוק האדיר. כך נפרצה דרך שנקראה בפי אנשי הפלמ"ח "נאקב אל יהוד" וכיום נקראת "מעלה פלמ"ח".
נקום מצל השיטים ונעלה בעקבות הלוחמים במעלה הנחל אל המפל הגדול, שם נעלה על בסיס הדרך שפרצו ב-1943, בשינוי קטן – כבר הונח במקום עבורנו סולם ברזל המקל את העלייה. העלייה תלולה וכשנסיים אותה נוכל לשבת ליד האנדרטה של פורצי הדרך ולראות את נופו של נחל חתירה. עוד הליכה קצרה יחסית של ק"מ אחד ונפגוש בפיצול שבילים לבן-שקוף-לבן המסיט אותנו מן הדרך אל עין ירקעם. מומלץ לרדת במדרגות שנחצבו בסלע בתקופה הביזאנטית ולרדת לגב הגדול ולהצטנן במימיו הקרים. שימו לב – הגב התחתון שמלא כל השנה עמוק מאוד.
אחרי שהתייבשנו נחזור לסימון הירוק והליכה קצרה של חמש דקות תיקח אותנו לסוף המסלול בחניון עין ירקעם.