Posted by on ינואר 8, 2017

הפערים בחברה- אז והיום… הסכנות שבהם ואיך מתגברים?

הסמינריון מנתח לעומק את נושא הפערים והניכור בחברה, ואת תופעת עיירות הפיתוח. במהלך הסמינריון, נשאל את עצמנו כיצד נוצרו הפערים, וכיצד ניתן להביא לצמצומם ולפתרונם. נלמד את הנושא מזווית יהודית, ומתוך אמונה שאחדות ישראל והערבות בתוך העם, הן מהיסודות המרכזיים של תורת ישראל.

תיאור הסמינריון:

(מתאים לתלמידי תיכון)

בקיבוץ הגלויות לו זכינו בדורות האחרונים טמונה ברכה גדולה, אבל הוא גם טומן בחובו קשיים, משברים וסכנות. המשברים שעברו על חלק מהעליות, מקרינים על חיינו גם לאחר עשרות שנים.

בחברה הישראלית של שנות האלפיים, קיימים עדיין פערים עצומים בחינוך, בהכנסה וברמת החיים, בין קבוצות אוכלוסייה שונות. הפערים מהווים סיכון ללכידותה של החברה, מכיוון שקיים מתאם מדאיג בין מוצא עדתי ומקום מגורים, לבין מצב סוציו-אקונומי. מתברר שנוצרו במדינה שתי קבוצות מנוכרות זו לזו- 'ישראל הראשונה' ו'ישראל השניה'. נוצר פער גדול בין פריפריה למרכז.

מדרשת 'ביחד' ירוחם הוקמה לפני כעשרים שנה, כדי להגביר את המודעות הציבורית לנושאים החברתיים. המדרשה פועלת גם כארגון גג למספר מפעלי התיישבות בעיירות הפיתוח.

הסמינריון 'להיות עם' מנתח לעומק את נושא הפערים והניכור בחברה, ואת תופעת עיירות הפיתוח. במהלך הסמינריון, בני הנוער שואלים את עצמם כיצד נוצרו הפערים, וכיצד ניתן להביא לצמצומם ולפתרונם. הנושא נלמד מזווית יהודית, מתוך אמונה שאחדות ישראל והערבות בתוך העם, הן מהיסודות המרכזיים של תורת ישראל. ייחודו של הסמינריון הוא גם בעובדה שהוא מועבר בעיירת פיתוח, והפתרונות שמוצעים בו נבחנים בשטח, באמצעות הכרת העיירה ומפגש עם תושביה.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה- "הם ואנחנו"- תיאור המציאות

ביחידה  בודקים האם ישנם פערים חברתיים במדינת ישראל, והאם הם גדלים או מצטמצמים. האם קיים מתאם בין מוצא לרמת החיים וההשכלה, והאם בקיומם של הפערים והמתאם טמונה סכנה קיומית לחברה הישראלית.

יחידה שניה- "שורש הבעיה"

היחידה מתחקה אחר שורשן של הבעיות החברתיות, שהוצגו ביחידה הראשונה. טענתנו היא שהגורם המרכזי להיווצרות הפערים, הוא השבר התרבותי שעבר על העולים בשנות החמישים, ולכן הפתרונות הרגילים של המדינה (כסף, חינוך, בינוי ותעסוקה) לא נותנים מענה לבעיה.

יחידה שלישית- "טיפול נקודתי"- פתרונות

באמצעות משחק הדמיה של 'ישיבת מחלקת החינוך של ירוחם', בוחנת היחידה את הקשיים המרכזיים הקיימים בעיירות הפיתוח, תוך עמידה על המעגל הסגור של הקשיים בהם נתונים העיירות, והדרכים לשבירתו.

יחידה רביעית- "חדלו להתנדב"- הבעיות שבפתרונות

היחידה עומדת על המאפיינים השליליים שבהתנדבות זמנית, ובוחנת דרכי פעילות מועילות יותר ומזיקות פחות לעיירה. היחידה מתייחסת לא רק לעשייה בעיירות הפיתוח, אלא לכל סוגי העשייה וההתנדבות למען אחרים.

יחידה חמישית- "כלל גדול בתורה"

התורה היא המשנה החברתית שלנו. היא מחנכת אותנו באמצעות המצוות לחסד, נתינה, ערבות ודאגה לכלל. היחידה מדגישה את רגישותה העצומה של התורה לבעיות החברה, ואת המחוייבות הבלתי מתפשרת של המאמין להתמודד עם בעיות אלו.

יחידה שישית- "האם יש סיכוי לאהבה"

הפתרון היסודי לבעיות החברתיות הוא ערבות, אהבה ונתינה לכלל. היחידה מבררת את היחס בין האהבה לנתינה, ומבחינה בין אהבת האדם את עצמו לבין אהבת האחר- אהבת שנוצרת מנתינה.

יחידה נוספת- "בעזרת השם"

לימוד נושא הדימוי. מה הם הגורמים שבונים דימוי וכיצד משנים דימוי של עיירה או אוכלוסייה?

 

הפעלות נוספות לשילוב בסמינריון:

  • מגוון סרטים העוסקים בנושא, ודיון קבוצתי מונחה לאחר הצפייה בהם.
  • חוגי בחירה בנושאים שונים.
  • יציאה לסיור בירוחם.
  • שיחה/פאנל עם תושבים מירוחם.
  • פעילות "מירוץ בירוחם", באמצעות טלפונים חכמים.
  • חידון cleak it  בנושא ירוחם, הנגב, העליות ועיירות הפיתוח

 

לוז לדוגמא – סמינריון להיות עם

יום שישי:

8:30 תפילה

9:15 ארוחת בוקר

10:00 צפיה בפרק מתוך הסדרה-

"השד העדתי"

יחידה- "הם ואנחנו"

12:00 "שורש הבעיה- מאז ועד היום"

13:15 ארוחת צהריים

13:45 שיחה עם דוד ביטון, תושב ירוחם

התארגנות לקראת שבת

17:33 הדלקת נרות ותפילת מנחה

קבלת שבת

תפילת ערבית

סעודת שבת

יחידה-"מי מפחד מאינטגרציה- פתרונות"

עונג שבת

וביום השבת:

8:00  תפילת שבת בבתי כנסת בירוחם

10:00 קידוש בגן שעשועים

"סיפורה של ירוחם"-סיור

11:30 סעודת שבת

יחידה-  "האם יש סיכוי לאהבה?"       

מנוחה

14:30 מנחה

15:00 יחידה- "כלל גדול בתורה"

16:15 שיחה עם אלישיב רייכנר

17:15 סעודה שלישית

ערבית

הבדלה

מילוי משובים

סידור חדרים

 

פורסם ב: סמינריונים