Posted by on ינואר 9, 2017

דרך עתיקה היורדת מהמבצר דרך הנחל עם יתדות וסולמות.

מסלול אתגרי ומעניין.

נקודת התחלה: מכביש 206 נפנה לכביש 227 (כביש מנדטורי היורד למעלה עקרבים). ניסע כעשר דקות עד שנראה שלט "מיצד צפיר", שם נתחיל את המסלול.

נקודת סיום: תחתית מעלה עקרבים.

מספר שביל: 14270, 14266, 14265, 14267, 14264

אורך המסלול: 9 ק"מ

חשוב לדעת: עובר בשטח אש וצריך לתאם כניסה למסלול 21 יום מראש לפחות.

נתחיל את ההליכה בעלייה מתונה ממישור ימין לרכס חצירה, על בסיס דרך עתיקה שכיום לא נשאר ממנה תוואי ברור.

כאשר נגיע לראש הרכס נראה 400 מטר מתחתינו את נחל צין והערבה. לידינו שרידי מבנה גדול ששימש מוצב לחיילים ששמרו על הדרך העתיקה אשר חיברה את פטרה ואילת עם חברון באר שבע ועזה.

איננו יודעים מתי התחילה דרך זו לתפקד, אבל ברור לנו שהרומאים מצאו אותה, שיפצו אותה וחצבו בה מדרגות כדי שתהיה ראויה למעבר גמלים שמתקשים בדרך תלולה.
הדרך נקראת כיום 'מעלה צפיר', אך יש המזהים אותה עם 'מעלה עקרבים' הקדום שמופיע במקרא כגבולה הדרומי של ארץ ישראל.

נרד מהמיצד עם השילוט לכיוון מעלה צפיר בסימון כחול ומיד נפנה לסימון שחור שיוריד אותנו לעבר נחל גוב.
הירידה מתחילה בשביל תלול ומתמתנת עד המפל של נחל גוב, אותו צריך לרדת עם מספר יתדות. המשך נחל גוב מישורי עם מספר מעוקים, בהם מפלים קטנים עם יתדות. נלך בנחל עד שנגיע לפיצול עם סימון שחור, שם יש לנו שתי אפשרויות:
הסימון הירוק נכנס למעוק, בו נמצאים סדרה של מפלים עם יתדות וחבלים.
הסימון השחור הוא המעקף שלוקח אותנו מעל המעוק. גם בו צריך לעלות בסולם אחד. (לבעלי פחד גבהים לפעמים מומלץ ללכת דוקא דרך המעוק).

אחרי המפגש המחודש של הסימון הירוק עם המעקף השחור, נמשיך בסימון הירוק עוד כק"מ עד פיצול שבילים בו נעלה שמאלה לגדת הנחל ושם נסיים את המסלול.