Posted by on אפריל 25, 2017

לפניכם רשימה של מסלולים מעודפים במכתש רמון המחלוקים לפי רמות קושי:

כדאי להתייעץ עם צוות ההדרכה שלנו לפני בחירת המסלול

קל

  • בור חמת מעגלי

בינוני

  • הר גמל-מנסרה
  • קיר האמוניטים גיא זוחלים
  • נחל ניצנה-הר רמון
  • הר סהרונים-פרסת נקרות

קשה

  • הר ארדון-גבעת חרוט
  • נחל ניצנה-קניון פריזמות-הר עידו-הר רמון
  • שן רמון
פורסם ב: מכתש רמון