Posted by on מרץ 13, 2017

 

לפניכם רשימה של מסלולים מעודפים בנגב הצפוני המחלוקים לפי רמות קושי:

כדאי להתייעץ עם צוות ההדרכה שלנו לפני בחירת המסלול

מיטיבי לכת

 • צפית עליון ותיכון (1)
 • צפית תחתון ונחל תמר-מסלול אתגרי עם סולמות ויתדות (2)
 • ממצד תמר למעלה חצירה-דרך עתיקה ונוף מרשים למכתש הקטן (3)
 • ממצד תמר לנחל מזר-דרך עתיקה, נוף למכתש הקטן וגבי מים אדירים (3)
 • פרס עליון-גבי מים ומפל מרשים (4)
 • ימין-חתירהמעלות תלולים וסולם אחד שני גבים וסיפור מטרום הקמת המדינה (5)
 • מעבדת לעין עקב ומעלה דבשון-עיר עתיקה ומעיין עצום (6)
 • עין עקב חוד עקב-מעיין עצום מעלות תלולים ונוף מדהים לבקעת צין ורכסי הנגב (7)
 • עפרן כרבולת-מעלה תלול מאוד עם יתדות וגבים ונוף לבקעת אורון ומכתש גדול (8)
 • זקוף תלול-מעלות תלולים עם יתדות ונוף לבקעת אורון (9)
 • מעלה עקרבים רומי ונחל גובדרך עתיקה, נוף מרשים, יתדות וסיפור טראגי על פיגוע מעלה עקרבים (10)
 • ממצד צפיר לנחל גובדרך עתיקה, נוף מרשים, יתדות וסיפור טראגי על פיגוע מעלה עקרבים (24)
 • מעלה עלי מכתש קטןנוף מרשים למכתש הקטן (11)
 • נחל עקרביםיתדות וירידה תלולה (12)

בינוני

קל