Posted by on ינואר 8, 2017

מסלול מעגלי הלוקח אותנו אל אחד המעיינות הגדולים ביותר בנגב המלא מים כל השנה

מתאים למשפחות עם ילדים גדולים.

מספר שביל: 15365, 15366, 15373

נקודת התחלה וסיום: בסוף הכביש היורד ממדרשת בן גוריון לעין עבדת.

אורך: 9 ק"מ

את המסלול נתחיל בעלייה תלולה מהחניון לרמת דיבשון. בסוף העלייה מחכה לנו תצפית נהדרת על נחל צין ומדרשת בן גוריון.

בנקודה הזאת שבה אנו עומדים אפשר לראות תופעה של שביית נחלים. בעבר הגיאולוגי הרחוק נחל צין היה חלק מאגן הניקוז של נחל הבשור אבל בעת היוצרות טרנספורום ים המלח נוצר שבר רוחב מזרח-מערב שגרם להסטת הצין לעבר ים המלח.

משם נמשיך ללכת בסימון הירוק נחלוף על פני מאהל בדואי (בתיאום מראש ותשלום נוכל לקבל פיתות עם לבנה שמן זית וזעתר וקפה.)

הבדואים באזור הזה שייכים לשבט העזזמה. לאחר קום המדינה היו הייחסים בין השלטונות לבדואים לא טובים בלשון המעטה. אחד מתושבי שדה בוקר באותם ימים, יהושע כהן, הצליח לשכנע את השלטונות ליצור שיתוף פעולה על רקע בטחוני עם הבדואים. שיתוף הפעולה הזה הוא שאיפשר למשפחות הבדואים החיות באזור להשאר במקומם בזמן שרבים אחרים הועתקו לאזור הסיג, לירדן וסיני.

נמשיך ברמת דיבשון בסימון הירוק עד שנגיע למעלה היורד לעין עקב תחתון. נרד לעין עקב שם מחכה לנו בריכת מים קרים גדולה ועמוקה מאוד.

עין עקב שייך לסידרה של מעיינות שכבה גדולים (עין עבדת, עין מור, עין זיק וכו'..) הנחשפים בעקבות שבר הצין. המעיינות נובעים מהחיבור בין האקוויפר(שכבה אוצרת מים) המצוי בגיר של תצורת ניצנה וקירטון של תצורת מור הנשענים על אקוויקלוד(שכבה עוצרת מים) שמורכב מהחרסיות של תצורת ט'קיה.

אחרי מנוחה ושחייה נמשיך במסלול הכחול עד חניון הלילה עין עקב ושם בפיצול השבילים נבחר בסימון האדום שיחזיר אותנו לנקודת ההתחלה בהליכה לאורך אפיקו של נחל צין.

פורסם ב: נגב צפוני