Posted by on ינואר 8, 2017

מסולל יפיפה המתחיל בתצפית מדהימה על המכתש הקטן (המכתש היחיד שאפשר לראות את כולו במבט אחד!), יורד אל תוכו וחוצה אותו עד לשער אשמדאי.

מסלול בינוני באורכו ופשוט ברובו. למעט הירידה התלולה למכתש

מספר שביל: 14155

אורך מסלול:7.5 ק"מ

נקודת התחלה: חניון מצפה מכתש קטן

נקודת סיום: חניון לילה מכתש קטן

חשוב לדעת: במהלך המסלול יש ירידה ארוכה ותלולה עם מעט יתדות.

המסלול ברובו חשוף לשמש.

נצא מהחניון במסלול האדום המטפס לראש רכס חצירה. נגיע לשלט המכוון אותנו ישר למצפה מכתש קטן ושמאלה למעלה עלי ונפנה שמאלה. לאחר הליכה קצרה של חמש עד עשר דקות נגיע לשפת המכתש שם מומלץ לרדת מהסימון ולסתות מעט ימינה לשפת המצוק שגובהו למעלה מ-300 מטר ולראות את כל המכתש.

המכתש הקטן התגלה ב-1942 ע"י ששת חברי קבוצת "מטאטאי המדבר" שיצאו למפות את הנגב הבלתי נודע. הם נכנסו מפתחו של המכתש דרך נחל חצירה בחושך ורק בבוקר כאשר התעוררו גילו שהם נמצאים בתוך עמק המוקף צוקים מכל עבריו ושקרקעיתו מכילה סלעים צבעוניים. הם החליטו לקרוא לתופעה מכתש משום שהצורה הזכירה להם את המכתש בו הבדואי משתמש לכתוש את פולי הקפה. מאוחר יותר מתגלה המכתש נוסף גדול יותר ולכן המכתש הזה מקבל את השם המכתש הקטן.

נחזור לסימון ונמשיך לעבר מעלה עלי. מקור השם גם ב"עלי" אותו כלי שמשמש לכתישה במכתש וגם על שם עלי בן צבי שנפצע במהלך טיול במכתש וחבריו סחבו אותו במעלה. לימים הוא נהרג בקרבות  בבית קשת והמעלה הוסב להיות קרוי על שמו.

נמשיך בירידה. זהירות היא תלולה מאוד ובחלק מהמקומות יש דרדרת. לאחר שנסיים לרדת לתוך המכתש כל שנשאר לנו כעת הוא לחצות אותו.

היציאה מהמכתש נעשית דרך שער אשמדאי. כך קראו הפלמחאי"ם למקום על שם אגדה שהמציאו קבוצת מטיילים על שלמה שהשתמש באבנים הצבעוניות של ארמון אשמדאי כדי לבנות את ארמונו וניסיונו של אשמדאי למנוע זאת על יד זריקת סלע ענק על מגלה הארמון…

נמשיך מחוץ למכתש בסימון האדום עד שנגיע לחניון הלילה שם מסתיים הטיול