Posted by on ינואר 8, 2017

מסלול יפה וקליל, היורד בנחל מתון.

נחל חווארים הוא אפיק של נחל צין הגדול, המנקז הרבה נחלים בנגב המזרחי.
במסלול נראה את בקעת צין מלפנינו ואת מצוק הצינים מדרום לנו, נוף מדהים ומשנה צבעים.

מספר שביל: 15280

אורך מסלול: 3 ק"מ

נקודת התחלה: בור חווארים, על כביש 40. חניה מסודרת.

נקודת סיום: בסוף פיתולי הכביש היורד ממדרשת בן גוריון לעין עבדת.

ישנה אפשרות להוסיף למסלול את עין עבדת ואז סיום המסלול יהיה בחניון של עין עבדת.

מתחת למגרש החניה נפגוש בבור חווארים, בור מים מהתקופה הנבטית ועל העמוד המחזיק את תקרת הבור אפשר לראות את האלה הנבטית עוזה.

נרד עם הנחל עד התרחבותו, שם ישנה גבעה נישאה ממנה נשקף נוף נהדר על בקעת צין ומדרונות נחל חווארים. נמשיך בירידה עד שנחבור למעוק של נחל חווארים ונמשיך לרדת איתו עד שנגיע לכביש המחבר בין מדרשת בן גוריון לעין עבדת. לאורך הנחל נראה צמחייה מדברית – שיחי רתם, מלוח, יפרוק, זוגן ועוד.

אם קיים חשש לשטפונות כדאי להזהר כיוון שהנחל מורכב מסלע חוואר, סלע לא מחלחל שנשטף מהר.