Posted by on מרץ 13, 2017

מסלול מעגלי קצר המתאים גם לילדים המקיף את העיר העתיקה ממשית וחושף את מפעל המים של העיר

אורך-2 ק"מ

סימון במפת סמ"ש- אדום 14090 וכחול בלי מספר.

המסלול מתחיל בכניסה הישנה לאתר ממשית ומקיף את האתר מחוץ לגדר. ממשית הייתה יישוב נבטי עשיר מהתקופה הביזנטית. האתר קרוי במפות כ"ממפיס" ואילו הערבים קראו לו "כורנוב", השם ממשית התגלגל מחותמות קנקני למלך שעליהם היה מוטבע השם ממשת. היישוב היה קטן והכיל עד 50 בתי אב. היישוב היה מוקף החומה היחיד בארץ מיישובי הנבטים. התושבים התבססו על חקלאות במישורי הצפה במישור ימין, על מסחר וכנראה גם על גידול והשבחת הסוס הערבי כמו שעולה מתוך הממצא הארכאולוגי של האורוות הרבות. התושבים היו נבטים אבל הדת המרכזית הייתה הנצרות ובאמת בממשית נמצאו שתי כנסיות גדולות ומפוארות. מקור המים של ממשית היה ממי שיטפונות בנחל ממשית שנאגרו בסכרים הגדולים והועברו ע"ג בהמות לבורות מים בעיר.

המסלול ממשיך אל תוך נחל ממשית שם ניתן לראות את השרידים למערכת הסכרים האדירה שבנו הנבטים. כיום המערכת יצאה מכלל פעולה משום שהסכרים מלאים בסחף. ברם, לפחות הסכר הגדול שימש עד תקופת המנדאט לפי סימני התיחזוק.

נחל ממשית הוא נחל עתיק ביותר ההוכחה לכך היא שהוא נחל "חוצה קמר". כנראה שבעבר הנחל זרם מהרי אדום אל הים התיכון עוד לפני שנחשף תבליט הרכסים בעקבות היווצרות הבקע. לאחר היווצרות הבקע הנחל החל לזרום מזרחה בתוך המפער שהוא כבר יצר.

בהמשך הנחל נפגוש הרבה צמחייה ולמרות שהיינו מצפים שהיא תהיה צמחייה מדברית מוצאים כאן נציגים רבים לצומח הים תיכוני. גם בעלי חיים רבים ניתן לראות כאן כמו יעלים, שפני סלע זוחלים שונים והרבה ציפורים. חדי העין השקטים יצליחו אולי גם להבחין בכוסים (כוס חורבות) הרבים המקננים במצוקי הנחל.

בתוך הנחל מצוי גב מים גדול המלא כמעט כל השנה. בהמשך נגיע לפיצול השבילים ירוק אדום. אם נמשיך באדום נגיע למישור ימין או לפיצול עם סימון כחול שמושך למכתש הגדול. הסימון הכחול יחזיר אותנו חזרה לרכב. מומלץ להמשיך עוד מאה מטרים עם הסימון האדום ולראות את שרידי הבאר המנדטורית שהייתה בנחל. בתקופה העות'מנית הקימו התורכים תחנת משטרת דרכים בממשית. הבריטים שכבשו את הארץ ב-1918 השאירו את תחנת המשטרה. תחנה זו לימים הייתה תחנת המשטרה שממנה השתדלו סיירי הפלמ"ח להתחמק בשוטטם בנגב אחרי 1939 שמאז נאסר על טיול בנגב ללא רישיון. וכך כאשר ניסו להתחמק ממנה גילו נחלים חדשים פרצו דרכים חדשות (מעלה פלמ"ח) וגילו תופעות טבע מדהימות (מכתשים).

נחזור לסימון הכחול ונעלה איתו חזרה לרכב.

 

פורסם ב: נגב צפוני