Posted by on מרץ 13, 2017

מסלול מעגלי קצר המתאים גם לילדים המקיף את העיר העתיקה ממשית וחושף את מפעל המים של העיר

אורך-2 ק"מ

סימון במפת סמ"ש- אדום 14090 וכחול בלי מספר.

המסלול מתחיל בכניסה הישנה לאתר ממשית ומקיף את האתר מחוץ לגדר. ממשית הייתה יישוב נבטי עשיר מהתקופה הביזנטית. האתר קרוי במפות "ממפיס" ואילו הערבים קראו לו "כורנוב", השם ממשית התגלגל מחותמות קנקני למלך שעליהם היה מוטבע השם ממשת. היישוב היה קטן והכיל עד 50 בתי אב.

ממשית היתה מוקפת חומה מהבודדות בארץ מיישובי הנבטים. התושבים התבססו על חקלאות במישורי הצפה במישור ימין ועל מסחר. ממשית יושבת על דרך עתיקה שהובילה מהערבה דרך עין חצבה המזוהה עם תמר או תמרו ומשם דרך מעלה צפיר לממשית ומשם לנמל עזה. בדרך זו ככל הנראה השתמשו כדי להעביר את המחצבים שנכרו בפינן שבעבר הירדן.  בממשית נמצאו שתי כנסיות, מגדל שמירה, חאן גדול, מחנה צבאי ובית מרחץ. בית המרחץ קיבל את מימיו מסדרה של סכרים לאורך נחל ממשית בעוד שמי השתייה הגיעו מניקוז גגות הבתים בעיר.  בתוך הבתים נמצאו אורוות שבעבר חשבו ששימשו את הנבטים להשבחת הגזע הערבי לטובת סוסי מירוץ. כיום מקובל יותר לחשוב שאורות אלו שימשו את חיות המשק של הנבטים שלא יכלו להאיר אותם מחוץ לבית מחשש שיגנבו או יפגעו.

המסלול ממשיך אל תוך נחל ממשית שם ניתן לראות את השרידים למערכת הסכרים האדירה שבנו הנבטים. כיום המערכת יצאה מכלל פעולה משום שהסכרים מלאים בסחף. ברם, לפחות הסכר הגדול שימש עד תקופת המנדאט לפי סימני התיחזוק.

נחל ממשית הוא נחל עתיק ביותר ההוכחה לכך היא שהוא נחל "חוצה קמר". כנראה שבעבר הנחל זרם מהרי אדום אל הים התיכון עוד לפני שנחשף תבליט הרכסים בעקבות היווצרות הבקע. לאחר היווצרות הבקע הנחל החל לזרום מזרחה בתוך המפער שהוא כבר יצר.

בהמשך הנחל נפגוש הרבה צמחייה ולמרות שהיינו מצפים שהיא תהיה צמחייה מדברית מוצאים כאן נציגים רבים לצומח הים תיכוני. גם בעלי חיים רבים ניתן לראות כאן כמו יעלים, שפני סלע זוחלים שונים והרבה ציפורים. חדי העין השקטים יצליחו אולי גם להבחין בכוסים (כוס חורבות) הרבים המקננים במצוקי הנחל.

בתוך הנחל מצוי גב מים גדול המלא כמעט כל השנה. בהמשך נגיע לפיצול השבילים ירוק אדום. אם נמשיך באדום נגיע למישור ימין או לפיצול עם סימון כחול שמושך למכתש הגדול. הסימון הכחול יחזיר אותנו חזרה לרכב. מומלץ להמשיך עוד מאה מטרים עם הסימון האדום ולראות את שרידי הבאר המנדטורית שהייתה בנחל. בתקופה העות'מנית הקימו התורכים תחנת משטרת דרכים בממשית. הבריטים שכבשו את הארץ ב-1918 השאירו את תחנת המשטרה. תחנה זו לימים הייתה תחנת המשטרה שממנה השתדלו סיירי הפלמ"ח להתחמק בשוטטם בנגב אחרי 1939 שמאז נאסר על טיול בנגב ללא רישיון. וכך כאשר ניסו להתחמק ממנה גילו נחלים חדשים פרצו דרכים חדשות (מעלה פלמ"ח) וגילו תופעות טבע מדהימות (מכתשים).

נחזור לסימון הכחול ונעלה איתו חזרה לרכב.

 

פורסם ב: נגב צפוני