Posted by on ינואר 8, 2017

עקרבים אין שם (לפחות לא בכמות שונה מאשר בשאר האזור) אבל נוף מרשים, יתדות וירידה תלולה ומאתגרת יש

המסלול מאתגר מעט וישנן יתדות לאורכו.

מספר שביל: 14261, 14262

נקודת התחלה: חניון לילה מצפה מכתש קטן

נקודת סיום: עין עקרבים

אורך: 8 ק"מ

עונה מומלצת: חורף

מומלץ לרדת אותו

המסלול מתחיל בחניון לילה מצפה מכתש קטן, אפשר לקפוץ לתצפית ולחזור למסלול.

מחניון הלילה מתחילים ללכת במסלול שחור. המסלול מתחיל בהליכה מישורית עד לכניסה לנחל עקרבים.  בשלב הראשון הירידה אינה בתוך הנחל כדי לעקוף מספר מפלים גדולים ובלתי עבירים. חלק זה של הירידה חשוף כולו לשמש ולא מומלץ לעצור בו. המסלול לאחר ירידה ארוכה חובר לתואי הנחל ומשם יורד בתוך הערוץ באמצעות יתדות תוך חציית גבים המלאים מים לתקופה קצרה אחרי שיטפונות. לאחר סידרת מפלים קצרה הנחל הופך למבולדר והליכה הופכת איטית ומאתגר לפעמים למצוא בדיוק היכן עובר המסלול ומאיפה כדאי לרדת. לבסוף הנחל נפתח ומתמתן וממש לפני היציאה מהמעוק יש קיר נטוי שמתחתיו יש צל לאורך רוב שעות היום ואפשר לעצור תחתיו. לאחר היציאה מהמעוק הנחל מתרחב וכבר יש יותר קרקע ומופיעה צמחיית נחלים עשירה עם עצי שיטה שיחי מלוח ורותם. הדרך פוגשת שביל ג'יפים וממשיכה איתו לכיון מערב ואז מגיעים לפיצול ניתן להמשיך עם שביל הג'יפים עד לחניון הלילה של נחל עקרבים ואפשר להמשיך עם הסימון השחור לעין עקרבים. עין עקרבים הוא מעיין גדול באפיקו של נחל צין שנוצר כתוצאה מזרימה של מים בבליית הסחף בנחל ונחשפת שם בגלל שהאפיק הופך סלעי. בעבר הוזרמו בנחל השפכים של מפעלי הפוספטים בנחל צין. מי השפכים האלו הכילו כמות גבוהה של מתכות כבדות ביניהם   אורניום 238 חומר רדיואקטיבי. לכן אסור לשתות ממי עין עקרבים.