Posted by on ינואר 8, 2017

מסלול קצר ויפה המתחיל מתוך המכתש הגדול (בחולות הצבעוניים), עולה לתצפית מדהימה בראש הסנפיר ויורד לעבר עין ירקעם (גב קטן וחמוד המלא ברוב ימי השנה).

ישנן ארבע יתדות בעליה אך המסלול מתאים למשפחות. (6+)

מספר שביל: 14182

נקודת התחלה: חניון לילה חולות צבעוניים

נקודת סיום: חניון יום עין ירקעם

אורך המסלול: 3 ק"מ

את המסלול מומלץ להתחיל בחולות הצבעוניים במכתש הגדול משם עולים בסימון שחור את המצוק של המכתש עם מספר יתדות עד שמגיעים לפיצול שבילים עם שביל ישראל ושביל ירוק. ממשיכים לעלות עם שביל ישראל עד שמגיעים לשיא גובה ושם תצפית של 360 מעלות מצד אחד המכתש הגדול ומצד שני מישור ימין והכור האטומי ואחריו רכס חצירה.   משם יורדים בירידה תלולה לעבר החניון של עין ירקעם. מומלץ להמשיך עוד 300 מטר עד עין ירקעם-גב גדול המחזיק מים כל השנה.