Posted by on ינואר 8, 2017

מסלול יפיפה העולה מאזור מפעלי אורון אל תצפית מדהימה על המכתש הגדול, ויורד אל תוך המכתש עד לחולות הצבעוניים.
מסלול קצר ופשוט, ישנה עליה קלילה וירידה מעניינת עם ארבעה יתדות.

מספר שביל: שביל ישראל ממפעלי ארון וסימון שחור שיורד לחולות צבעוניים

אורך המסלול: 4 ק"מ

עונה מומלצת: סתיו, חורף ואביב

מומלץ להתחיל במפעלי אורון ולסיים בחניון חולות צבעוניים במכתש הגדול.

את המסלול מתחילים עם שביל ישראל מעט צפונית למפעלי אורון. עוברים מתחת לפסי הרכבת(החלק הזה לא מסומן שביל ישראל חוצה את הפסים) שמובילה את הפוספטים מהמפעלים לנמל אשדוד ומתחילים לעלות בעלייה מתונה למצלעות.

הליכה לאורך המצוק של המכתש הגדול עד פיצול שבילים עם שביל שחור היורד בתלילות לתוך המכתש. נרד במסלול השחור אל תוך המכתש הגדול עם מספר יתדות עד שנגיע למרגלות המצוק ונמשיך בירידה מתונה עד החולות הצבעוניים