Posted by on ינואר 9, 2017

מהי שמחה אמיתית?

בדור שבו החומר תופס חלק נכבד מחיינו, אנו נוטים לתלות את האושר שלנו בהצלחה חומרית ובהנאות רגעיות. תוך הסתכלות על העולם שלנו ובהקבלה למגילת אסתר, שושן הבירה והתרבות בה, ננסה לפצח את סוד השמחה האמתית ביהדות ואת משמעות חג הפורים והמצוות שבו.

נגלה כי הדרך אל השמחה האמתית והנצחית תלויה במשמעות שאני יוצק לחיי וביכולת שלי לתת לאחר ולכלל ולא רק לעצמי.

* הסמינריון מתאים לתקופת פורים וחודש אדר, אבל ניתן לעבור אותו בכל ימי השנה, תוך התמקדות בנושא השמחה האמתית.

תיאור הסמינריון:

בדור שבו החומר תופס חלק נכבד מחיינו, אנו נוטים לתלות את האושר שלנו בהצלחה חומרית ובהנאות רגעיות. תוך הסתכלות על העולם שלנו ובהקבלה למגילת אסתר, שושן הבירה והתרבות בה, ננסה לפצח את סוד השמחה האמתית ביהדות ואת משמעות חג הפורים והמצוות שבו.

נגלה כי הדרך אל השמחה האמתית והנצחית תלויה במשמעות שאני יוצק לחיי וביכולת שלי לתת לאחר ולכלל ולא רק לעצמי.

הסמינריון מתאים לתקופת פורים וחודש אדר, אבל ניתן לעבור אותו בכל ימי השנה, תוך התמקדות בנושא השמחה האמתית.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה – אלו דברים שאותי משמחים

מה זו שמחה. עניין של בחירה. איך מצליחים לבחור בשמחה ובהסתכלות טובה על החיים. חיים של משמעות מובילים אותנו לשמחה פנימית. להתמודדות טובה עם המציאות.

יחידה שניה – מה רע במשתה אחשוורוש (כל אחד רוצה)

מה השאיפות שלי בחיים? מה משמח אותי? כסף כבוד הנאה? סיפוק הצרכים החומריים שלי? או אולי משהו משמעותי וגבוה יותר..

יחידה שלישית – כל הכוכבים נופלים

הכסף, הזוהר והמיקום החברתי כנראה יובילו אותנו לשמחה רגעית, ולא למשמעות שתתן לנו שמחה פנימית ועמוקה. אז איך מגיעים לשמחה האמיתית?

יחידה רביעית – עבדו את ה' בשמחה

איך עולם התורה שלי הופך להיות עמוק ומשמעותי יותר. לקיים את המצוות לא רק מתוך עול והכרח אלא גם מתוך שמחה ובחירה.

יחידה חמישית – האם יש סיכוי לאהבה?

היחידה המוכרת, עם הקבלה לעניין הנתינה בפורים- מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. כלים מעשיים לרכישת שמחה פנימית- נתינה מעצמי למען האחר. סגירת מעגל עם היחידה הראשונה, לאחר כל המהלך שעברנו לאורך הסמינריון. בסופו של דבר, משמעות השמחה ביהדות היא לא לשמח רק את עצמי. כאשר אני עושה זאת, כנראה שהשמחה תהיה רגעית ובסופה אשאר עם ריקנות גדולה. היהדות מכוונת אותנו ליציאה מעצמי ונתינה לאחר. וכך גם בפורים-השמחה תהיה שלמה רק כשאשתף בה גם את האחר. וגם את מי שאין לו. גם במצוות באופן כללי- כשאני מקיימת מצוות מתוך הבנה שכך הקב"ה ציווה אותי ולא אני המרכז, כלומר יוצאת מהחשיבה על עצמי בלבד, אני יכולה לעבוד את ה' מתוך שמחה. אם נבחר בחיים משמעותיים, כלפינו וכלפי האחר, נוכל לבחור בשמחה ולהסתכל באופן חיובי על המציאות, כמו שדיברנו ביחידה הראשונה.

 

פעילויות נוספות:

  • סדנת הכנת מסכות, המשלבת לימוד על מסכות בחיים שלנו.
  • סרט ולאחריו דיון קבוצתי.
  • חוגי בחירה.
  • o.d.t ולאחריו דיונים בקבוצות.
  • חידון kleack it על המגילה.

 

לוז לדוגמא: סמינריון עבדו את ה' בשמחה

יום ראשון:

10:00הגעה וארוחת בוקר

10:30 פתיחה

10:45 יחידה ראשונה- "אלו דברים שאותי משמחים"

12:00 פעילות כללית

13:00 ארוחת צהריים

15:00 יחידה שניה- "מה רע במשתה אחשוורוש?!"

16:00 חוגי בחירה

17:00 יחידה שלישית- "כל הכוכבים נופלים"

18:00 סדנת מסכות

19:00 ארוחת ערב

20:00 סרט ודיון- פאץ' אדאמס

יום שני:

7:30 השכמה

8:00 תפילה

8:30 ארוחת בוקר

9:00 יחידה רביעית- "עבדו את ה' בשמחה"

10:00 פעילות כללית (חידון)

11:00 יחידה חמישית- "אז מה עושים עם כל זה?"

12:00 סיכום כללי במועדון

12:30 מעגלי סיכום ומשובים

 13:00 נסיעה חזרה הביתה

 

 

 

פורסם ב: סמינריונים