Posted by on ינואר 9, 2017

מהותה של התפילה

מהי תפילה? איך מתגברים על הקושי להתמיד בה? איך מצליחים להתכוון למרות הנוסח הקבוע? ואיך מתמודדים עם תפילות ש'לא נענות'? בסמינריון ניפגש עם נושא מרכזי מאוד בעולם היהודי, שטומן בחובו גם לא מעט קשיים… נעלה קומה ונגבש הבנה מחודשת לגבי תפילה, כוונה בתפילה ובכלל- מה הדברים אליהם אני כיהודי מכוון לשאוף ולרצות. "איזוהי עבודה שבלב- זו תפילה"

תיאור הסמינריון:

בסמינריון זה, ייפגשו התלמידים עם נושא שהוא מרכזי מאוד בעולם היהודי, אך עם זאת טומן בחובו לא מעט קשיים- נושא התפילה. איך מתגברים על הקושי להתמיד בתפילה? איך מצליחים להתכוון, והרי לתפילה יש נוסח שגרתי וקבוע?.. איך מתמודדים עם תפילות ש'לא נענות'? ומעל הכל- מהי תפילה? בשאלות אלה ואחרות ניגע בסמינריון, בדרך חווייתית, ייחודית ומשתפת.

בסמינריון יעלו התלמידים קומה, ויגבשו הבנה מחודשת לגבי תפילה, כוונה בתפילה ובכלל- מה הדברים אליהם אני כיהודי מכוון לשאוף ולרצות.

פירוט יחידות:

יחידת פתיחה והכירות

נתחיל בהכרות והצפת הקשיים בנושא התפילה, והבנה כי תפילה היא לא מעשה אוטומטי, אלא מעשה שדורש.

יחידה ראשונה

אחד הקשיים המרכזיים איתו אנו מתמודדים, הוא מסגרת וגבולות התפילה-
למה מתפללים כל יום את אותה תפילה? חלק גדול מהמילים אנחנו בכלל לא מבינים, למה להכריח אותי להתפלל? כשאני ארצה אני אפנה לקב"ה וכו'…
ביחידה זו, נניח את המסגרת כאבן יסוד שבלעדיה לא היינו מתפללים, יש לנו הזדמנות לקשר עם הקב"ה. המסגרת היא זו המאפשרת לנו להתפלל.  אחרי שהבנו שהמסגרת היא הכרחית, נלמד ונבין את אותה מסגרת- "שבח, בקשה והדאה". מסגרת זו יכולה להביא את האדם להכרה בכוחו וגדולתו של הבורא.  ביחידה נדבר גם על כך שאדם בתפילה צריך להגיע ממקום של ענווה וקטנות..

יחידה שניה- בקשה והודאה

ביחידה זו נתייחס לסוגיית "תפילות שלא נענו" ולעמדתו של האדם כאחד שיודע להכיר בטוב ולהודות על מה שיש לו.

יחידה שלישית-כיוון הרצון
ביחידה זו, נדבר על תפילה שתפקידה להביא לשינוי הרצון של האדם, להיות בעמדה מתמדת של חזרה בתשובה. בתוך הברכות, חז"ל שזרו לנו את הערכים והשאיפות אליהם האדם אמור לשאוף ולהגיע. למשל- תפילת רבים, לקיחת אחריות על עמ"י, השאיפה לחיות חיי שליחות ועוד.
בסוף יחידה זו נצא ל"התבודדות " במרחב שמחוץ למדרשה- להתחבר לעצמנו ולחשוב מהם הדברים החשובים לנו בחיים.

 

 

פעילויות נוספות:

  • ערב התעוררות, בשירים ובסיפורים.
  • פעילות יצירה בחימר- 'כחומר ביד היוצר'.
  • חוגי בחירה.

 

לוז לדוגמא: סמינריון עבודה שבלב

יום שישי:

13:30 הגעה

סרטון פתיחה    

יחידה – "קופסת המשאלות"  

קבלת חדרים והתארגנות לשבת

16:10 קבלת שבת והדלקת נרות

תפילת שבת

סעודת שבת

יחידה – "להלל את שמך"

עונג שבת

חוגי רשות

 

 

 

 

וביום השבת:

7:30 השכמה

8:00  תפילת שבת בבתי הכנסת בירוחם

10:15 קידוש

יחידה – "מודה אני לפניך ולך"

11:30 סעודת שבת

סיור בירוחם/ שו"ת עם הרב יאיר      

מנוחה

15:30 יחידה- "עשה רצוני כרצונך"

16:30 סעודה שלישית         

ערבית והבדלה

סיכום ומילוי משובים

סידור חדרים

הביתה חזרה… 

פורסם ב: סמינריונים