Posted by on ינואר 8, 2017

‎הגילוי העצמי, מתוך יציאה מעצמי.

"ואהבת לרעך כמוך- זה כלל גדול בתורה"- למה?

בדור בו המימוש העצמי הוא הגורם העיקרי שמנחה את חייו של האדם, קיימת חשיבות מיוחדת לעסוק ביחס ובמתח שבין ה"אני" והחברה, בין היצר והיצירה, ובין הרצון לחופש ועול המצוות.

במהלך הסמינריון נעורר את השאיפה לחיים בהם יורחב ה"אני" שלנו ונתחבר למעגלים כלליים יותר, באמצעות החסד והנתינה, אליהם התורה מכוונת.

תיאור הסמינריון:

בדור בו המימוש העצמי הוא הגורם העיקרי שמנחה את חייו של האדם, קיימת חשיבות מיוחדת לעסוק ביחס ובמתח שבין ה"אני" והחברה, בין היצר והיצירה, ובין הרצון לחופש ועול המצוות.

במהלך הסמינריון עוברים התלמידים מתיאור המצב הטבעי של חיים אנוכיים (בהם עסוק האדם בעצמו בלבד: בדאגה למימושו העצמי ולצרכיו האישיים) ועד לתיאור המצב האידיאלי, של חיים בהם האדם מרחיב את ה"אני" שלו ומתחבר למעגלים כלליים יותר, באמצעות החסד והנתינה, אליהם התורה מחנכת.

היחידות בוחנות את החיים האנוכיים, ושואלות האם הם מביאים את האדם לסיפוק והאם הם בריאים לחברה. ומנגד, האם חיי התורה והמצוות מגבילים את האדם או מסייעים לו לממש את עצמו על ידי עשייה חיובית.

הסמינריון עוסק בבעיות שמעסיקות את הנוער בדורנו בכלל ובנושאים הנוגעים לחיי היום-יום של התלמידים. נושאים כמו: מעמד חברתי, שאיפות בחיים, קיום מצוות, תרבות הפנאי, תחרותיות, אלימות, אידיאלים ועוד…

בסמינריון נעשה שימוש במתודות מגוונות: הפעלות, סרטונים, הצגות, קטעי עיתונות, מחקרים ודפי מקורות.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה- "רק אני ואנוכי"

תיאור מציאות טבעית בה רצונותיו ושאיפותיו של אדם, פעמים רבות מסתכמים בעיקר בדאגה לעצמו. דאגה להנאותיו ולמעמדו הכלכלי והחברתי.

יחידה שניה- "כל אחד רוצה"- הבעיות שבמציאות האנכית

המציאות שתוארה ביחידה הקודמת בעייתית משתי בחינות: א. חיים יצריים יוצרים חברה תחרותית. התחרותיות מובילה לקנאה ותסכול ועלולה גם להידרדר לאלימות. ב. חיים יצריים לא מספקים את האדם, שכן זהו טבעו של היצר, והחיפוש התמידי אחר הסיפוק היצרי, עלול להוביל להתמכרות.

יחידה שלישית- "אני המלך"- האלטרנטיבה של חיי תורה ומצוות

חיי תורה ומצוות מסייעים לנו לשלוט ביצרינו ומונעים מאתנו התמכרות לצורכי הגוף שלנו. כמו כן, הם מאפשרים לנו להנהיג את כוחותינו ולהביא לידי ביטוי את ייחודנו כבני אדם, ברואים בצלם א-לוקים.

יחידה רביעית- "כן המפקד"- על הצורך במחויבות בשמירת חיי התורה והמצוות

כשמאמינים במערכת גדולה- חיי התורה והמצוות- מקיימים גם פרטים שעדיין לא מובנים לנו, מתוך אמונה שגם בהם יש טעם והיגיון, ומתוך נאמנות ומחויבות למערכת הכללית.

יחידה חמישית- "כלל גדול בתורה"- יציאה מה'אני' אל הכלל

התורה לא רק מסייעת לנו לשלוט ביצרינו ('סור מרע') אלא גם מחנכת אותנו באמצעות המצוות לחסד, נתינה ודאגה לכלל ('עשה טוב'). האדם עלול לפספס את הכיוון החברתי של התורה ולהגיע לעיוות מוסרי.

יחידה שישית- "איך מתחברים"- הרחבת ה'אני', סגירת מעגל

הנתינה, אליה מחנכת התורה, מחברת אותנו לאחרים, מרחיבה את המעגל הפרטי שלנו, והופכת אותו לכללי יותר. הנתינה וההתחברות מביאות אותנו לתחושת מימוש עצמי, לסיפוק ולאושר בחיים. היחידה מבררת גם את מושג האהבה, ומבחינה בין אהבת האדם את עצמו לאהבת האחר- אהבה שנוצרת מנתינה.

 

פעילויות נוספות:

  • פעילות o.d.t ולאחריה דיון קבוצתי על ערכי קבוצה, שיתוף פעולה ואחדות.
  • סרט ולאחריו דיון קבוצתי.
  • פעילות "מירוץ ירוחם".
  • סיור בירוחם.
  • שיחה חיצונית הנוגעת בנושאי נתינה, עשייה וחסד.
  • חוגי בחירה בנושאים שונים.

לו"ז לדוגמא: סמינריון תמיד נשאר אני

 

יום ראשון: 

11:00  הגעה למדרשה

11:15   סרטון פתיחה והכרות עם המדריכים 

11:45  יחידה "רק אני ואנוכי"

12:45 ארוחת צהריים

13:15 יחידה "כל אחד רוצה"

14:00 o.d.t

15:00 יחידה "אני המלך"

16:00 חוגי בחירה

17:00 חלוקת חדרים

18:45 ארוחת ערב

19:15 שיחה

20:15 סיכום יום עם המדריכים

20:45 סרט

יום שני: 

7:00 השכמה

7:30 תפילה

8:15 ארוחת בוקר+פינוי חדרים

9:15 יחידה "כן המפקד"

10:00 יציאה לסיור בירוחם

11:30 יחידה "כלל גדול בתורה"

12:30 ארוחת צהריים

13:00 יחידה "איך מתחברים"

14:00 יציאה למדבר וסיכום

 15:00 יציאה הביתה..

 

 

פורסם ב: סמינריונים