Posted by on ינואר 9, 2017

האפשרות להשתנות

מהי תשובה ואיך עושים זאת? האם ניתן בכלל להשתנות? איך לא מתייאשים?

בסמינריון נעסוק בבירור מושג התשובה ונבין שהתשובה היא תהליך של חיים שלמים, ולא שייכת רק לראש השנה ויום הכיפורים.. נברר גם מהי תשובה כללית אל מול תשובה פרטית וננסה לשוב לעצמנו.

תיאור הסמינריון:

סמינריון 'תשובה נכונה', עוסק בנושא התשובה על פניו השונים, ומנסה לחבר את הרעיון החשוב והיסודי לחייהם של החניכים. בדרך חווייתית וייחודית, הסמינריון מעורר את החניך להבנה שהתשובה היא תהליך של חיים שלמים- ולא שייכת אך ורק לראש השנה וליום הכיפורים. הסמינריון מעלה נקודות כמו- מהי שיבה לעצמנו ואיך עושים זאת? האם ניתן בכלל להשתנות? זה יכול לייאש מאוד לפעמים…  האם יש גם תשובה כללית מעבר לתשובה הפרטית? ושאלות מהותיות נוספות.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה – לקחת פסק זמן

הימים הנוראים הם זמן של עצירה במרוץ החיים. העצירה מאפשרת התבוננות, וההתבוננות עשויה להביא לשינוי. מי שלא עוצר להתבוננות, לא יזכה לחוות תהליך של תשובה. אנו חיים בחברה ובתרבות שלא מפסיקות לרוץ, הימים הנוראים נועדו לעצור את המרוץ שלנו כדי שנתבונן על החיים שלנו, קצת מהצד, ונחשוב לאן בעצם אנו רצים. היחידה גם עוסקת בשאלה האם יש תועלת לעבור כל שנה תהליך של תשובה אם התחושה היא שחוזרים בסופו של דבר לאותה נקודה.

יחידה שנייה – איך משתנים? – הדרך לתשובה 

כדי לשנות צריכים מספר מרכיבים:

א. הגדרת יעד – לאן אנו שבים?. – האדם נברא בצלם אלוקים, פנימיותו טובה וישרה, והתשובה היא קודם כל שיבה לעצמנו. הטוב שבנו אמור להתבטא במידות, בהליכה בדרכי ה', ובתיקון עולם.

ב. הכרת החטא – הכרה במקום בו אנו עומדים ביחס ליעד – מי שלא מכיר במקום בו הוא עומד, לא יוכל להתקדם. ההכרה בחטא היא חלק מלקיחת אחריות למעשינו – "אם אין אני לי, מי לי?".

ג. שינוי בפועל – רובנו לא בנויים למהפכים אלא להתקדמות הדרגתית. כל מסע גדול מתחיל בצעד קטן.

יחידה שלישית – יום הכיפורים לא מכפר

למה יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו?. למה כל כך חשוב לעשות תשובה דווקא בתחום זה? האמנם אפשר לפספס את ה'כלל הגדול בתורה?'  היחידה מבהירה שתשובה פרטית לא מספיקה. חייבים לשקוד גם על תשובת הכלל.

יחידה רביעית – תשובה לכלל

כחלק מתהליך התשובה עלינו להתחבר – להרחיב את המעגל הפרטי שלנו ולהפוך אותו לכללי יותר. הדרך לתשובה לכלל היא באמצעות הנתינה, אליה מחנכת התורה. הנתינה תחבר אותנו לאחרים, וההתחברות תביא אותנו גם לתחושת מימוש עצמי, לסיפוק ולאושר.

יחידת חוץ – תשובה במדבר

המדבר, בהופעתו הרוגעת, הפשוטה ונטולת הכיסויים מעורר את האדם לחשיבה, התבוננות ותשובה. היחידה מבררת כיצד מתעוררים לתשובה באמצעות המדבר. היחידה מועברת בחוץ, על רקע הנוף המדברי.

ניתן לקיים סיור לילי מיוחד העוסק ב'תשובה מן המדבר'.

 

פעילויות נוספות:

  • סיור לילי- 'תשובה מן המדבר'.
  • ערב התעוררות, בשירים ובסיפורים.
  • פעילות יצירה בחימר- 'כחומר ביד היוצר'.
  • חוגי בחירה.

לוז לדוגמא: סמינריון תשובה נכונה

שני

11:00 הגעה למדרשה

11:15 פתיחה

11:30 יחידה ראשונה- "לקחת פסק זמן"

12:45 ארוחת צהריים

13:30 יחידה שניה- "איך משתנים?"

14:30 חוגי בחירה

15:45 יחידה שלישית- "יום הכיפורים לא מכפר"

17:00 חלוקת חדרים

18:30 ארוחת ערב

19:30 יציאה לטיול לילי- 'תשובה מן המדבר'

שלישי

7:00 השכמה

7:30 תפילה

8:15 ארוחת בוקר וארגון חדרים

9:00 יחידה רביעית- "תשובה לכלל"

10:00 פעילות יצירה בחימר- 'כחומר ביד היוצר'

11:30 יחידה חמישית- "תשובה במדבר"

12:30 ארוחת צהריים

13:00 כינוס סיכום

13:30 מעגלי סיכום ומשובים

14:00 הביתה חזרה…

פורסם ב: סמינריונים